Máy chụp cắt lớp điện toán

– Sản xuất toàn bộ các thiết bị quan trọng trong máy CT: bóng tia, cảm biến, bộ cao thế, bộ tái tạo, xử lý hình ảnh…
– Công nghệ tạo hình 512 lát cắt tiên tiến.
Tất cả các nghiên cứu, thiết kế, cải tiến máy CT đều nhắm tới mục đích chăm sóc bệnh nhân, dễ dàng sử dụng, hiệu quả chuyên khoa, đầu tư và thân thiện với môi trường.