Hệ thống hiệu quả năng lượng, đáng tin cậy cho các ứng dụng quan trọng của sứ mệnh
BORRITECH cung cấp các sản phẩm và giải pháp cho các chính phủ khác nhau trên toàn thế giới để bảo vệ hệ thống của họ cho các vấn đề về định hướng nguồn điện, để duy trì hoạt động của các trung tâm dữ liệu và hệ thống an ninh, cảnh sát quốc gia, lực lượng vũ trang,…